Història

Dos-cents anys d'història avalen la realitat actual del Grup Colomer. En el transcurs del 1792, el Gremi de la Pell de la ciutat de Vic (Barcelona), atorgava el diploma professional que acreditava la seva capacitat per iniciar l'activitat.

Un llarg procés generacional, ininterromput, va facilitar la superació de les crisis sectorials, les convulsions i les conteses que van protagonitzar part de la història d'aquests dos segles.

Encara que l'exportació es va iniciar a la fi del segle XIX, l'autèntic creixement es va consolidar a la dècada dels anys quaranta, coincidint amb la substitució

dels tradicionals mètodes empírics per una nova capacitat d'investigació tecnològica, que va ser la base de l'expansió industrial que s'ha consolidat fins als nostres dies.

L'orientació al mercat exterior ha estat sempre per Grup Colomer un dels objectius que han iniciat en la política estratègica. El posicionament exterior ha estat clau en àmbits bàsics del sector, tals com l'aprovisionament, l'industrial i la comercialització.

Durant els anys 90 el Grup Colomer es va estructurar en dues divisions. D'una banda es van concentrar en les

empreses dedicades al producte acabat i per l'altra a les empreses dedicades a la compra i comercialització de matèries primeres juntament amb les industrials dedicades a la transformació de la pell en semiacabada.

A causa de la transformació del sector de la confecció a Europa i el trasllat d'aquesta indústria cap a tercers països amb costos més econòmics, el Grup Colomer, ha enfocat la seva estratègia actual a concentrar la seva gestió dins la divisió de primeres matèries arribant actualment a operar amb les següents empreses:

Dos-cents anys d'història avalen la realitat actual del Grup Colomer
Empreses industrials de ribera
Adobinve S.L. (Espanya)
Empreses comercials
Ledexport , S.A. (Espanya)
Pieles Quintana, S.A. (Espanya)
Pells de Llobregat, S.A. (Espanya)
Pieles del Segura, S.A. (Espanya)
Colomer Japan (Japó)