Empresa

Som una companyia holding que controla i integra els diferents factors del mercat que intervenen en el negoci de la pell petita mitjançant una xarxa d'empreses especialitzades en la recol·lecció i transformació de pells en brut de l'àmbit europeu per a la seva comercialització a tot el món.

Hereus de la tradició adobera més important d'Europa, hem concentrat les nostres activitats en l'entorn de la materia prima seleccionant els millors orígens amb una logística de recol·lecció àgil, una conservació eficaç i uns classificats orientats a l'article conscients de que la qualitat integral comença als nostres magatzems.

Colomer Leather Group controla i integra els diferents factors del mercat que intervenen en el negoci de la pell
Les nostres riberes utilitzen la tecnología Colomer que permet obtenir piquelat, wet blue o crust adequats per confecció, calçat o marroquinería capaços de satisfer els requeriments més exigents dels mercats.

La recerca de nous mètodes de treball, la inversió continuada en innovació i l'adquisició d'actius moderns ens permeten adaptar-nos també a les normatives mediambientals i de respecte a la societat.

Història

En el transcurs del 1792, el Gremi de la Pell de la ciutat de Vic (Barcelona), atorgava el diploma professional que acreditava la seva capacitat per iniciar l'activitat.

Un llarg procés generacional, ininterromput, va facilitar la superació de les crisis sectorials, les convulsions i les conteses que van protagonitzar part de la història d'aquests dos segles.Encara que l'exportació es va iniciar a la fi del segle XIX, l'autèntic creixement es va consolidar a la dècada dels anys quaranta, coincidint amb la substitució
dels tradicionals mètodes empírics per una nova capacitat d'investigació tecnològica, que va ser la base de l'expansió industrial que s'ha consolidat fins als nostres dies.L'orientació al mercat exterior ha estat sempre per Grup Colomer un dels objectius que han iniciat en la política estratègica. El posicionament exterior ha estat clau en àmbits bàsics del sector, tals com l'aprovisionament, l'industrial i la comercialització.

Durant els anys 90 el Grup Colomer es va estructurar en dues divisions. D'una banda es van concentrar en les empreses dedicades al producte acabat i per l'altra a les empreses dedicades a la compra i comercialització de matèries primeres juntament amb les industrials dedicades a la transformació de la pell en semiacabada.A causa de la transformació del sector de la confecció a Europa i el trasllat d'aquesta indústria cap a tercers països amb costos més econòmics, el Grup Colomer, ha enfocat la seva estratègia actual a concentrar la seva gestió dins la divisió de primeres matèries arribant actualment a operar amb les següents empreses:

Dos-cents anys d'història avalen la realitat actual del Grup Colomer

Colomer Grup

Ledexport Group
Pieles Quintana
Pells de Llobregat
Pieles del Segura
Adobinve

Codi ètic

El Codi Ètic del Grup Colomer Leather Group reflecteix els valors i principis de comportament que regeixen l'activitat del mateix, i que guien la conducta empresarial i professional de tots els empleats que conformen la seva organització.

Aquestes pautes de conducta s'apliquen en tots els països on opera el Grup i tenen la voluntat de ser extensibles als clients i proveïdors amb els quals es relaciona.

El Codi Ètic, aprovat el juny de 2017, determina com han de comportar-se les persones que formen part de l'organització empresarial del Grup quan en el desenvolupament de la seva activitat sorgeixen qüestions ètiques o d'integritat professional que han de ser resoltes d'acord amb els compromisos ètics de l'organització i amb la legalitat.

El Grup Colomer Leather Group compta amb un òrgan de compliment -el "Compliance Officer"-, encarregat d'assegurar l'aplicació del Codi Ètic, de les normes internes que el desenvolupen i de la legislació vigent.

Descarregar PDF

El Codi Ètic determina com han de comportar-se les persones que formen part de l'organització empresarial del Grup

Veure canal ètic

Contacte

Adreça

Colomer Leather Group s.l.
C. Figueres, 12 
08500 Vic (Barcelona) 
Spain
41º 56' 32.88" N / 2º 15' 3.57" E

Telèfon / Fax

T +34 93 116 20 20 
F +34 93 883 48 00 

E-mail

info@colomerlg.com


Colomer Leather Group