Notes legals

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Titular de la pàgina web: www.colomerlg.com
Colomer Leather Group, S.L. a està domiciliada al C. Figueres, 12 08500 Vic (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39570, Foli 28, Full nº 321509, Inscripció 20 i C.I.F. B-64115926. Adreça de correu electrònic de contacte info@colomerlg.com, www.colomerlg.com és l’adreça web de Colomer Leather Group, S.L. mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 93 116 20 20 / Fax 93 883 48 00.

Propietat intel·lectual
© Copyright 2011 Colomer Leather Group S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Colomer Leather Group, S.L.. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza: * Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a www.colomerlg.com per mitjà de “framing”. * La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de www.colomerlg.com mitjançant “in line linking”. * L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Colomer Leather Group S.L. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Colomer Leather Group S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Colomer Leather Group S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

Colomer Leather Group