Empresa

Som una companyia holding que controla i integra els diferents factors del mercat que intervenen en el negoci de la pell petita mitjançant una xarxa d'empreses especialitzades en la recol·lecció i transformació de pells en brut de l'àmbit europeu per a la seva comercialització a tot el món.

Hereus de la tradició adobera més important d'Europa, hem concentrat les nostres activitats en l'entorn de la materia prima seleccionant els millors orígens amb una logística de recol·lecció àgil, una conservació eficaç i uns classificats orientats a l'article conscients de que la qualitat integral comença als nostres magatzems.

Colomer Leather Group controla i integra els diferents factors del mercat que intervenen en el negoci de la pell
Les nostres riberes utilitzen la tecnología Colomer que permet obtenir piquelat, wet blue o crust adequats per confecció, calçat o marroquinería capaços de satisfer els requeriments més exigents dels mercats.

La recerca de nous mètodes de treball, la inversió continuada en innovació i l'adquisició d'actius moderns ens permeten adaptar-nos també a les normatives mediambientals i de respecte a la societat.

Història

En el transcurs del 1792, el Gremi de la Pell de la ciutat de Vic (Barcelona), atorgava el diploma professional que acreditava la seva capacitat per iniciar l'activitat.Un llarg procés generacional, ininterromput, va facilitar la superació de les crisis sectorials, les convulsions i les conteses que van protagonitzar part de la història d'aquests dos segles.

Encara que l'exportació es va iniciar a la fi del segle XIX, l'autèntic creixement es va consolidar a la dècada dels anys quaranta, coincidint amb la substitució
dels tradicionals mètodes empírics per una nova capacitat d'investigació tecnològica, que va ser la base de l'expansió industrial que s'ha consolidat fins als nostres dies.

L'orientació al mercat exterior ha estat sempre per Grup Colomer un dels objectius que han iniciat en la política estratègica. El posicionament exterior ha estat clau en àmbits bàsics del sector, tals com l'aprovisionament, l'industrial i la comercialització.Durant els anys 90 el Grup Colomer es va estructurar en dues divisions. D'una banda es van concentrar en les empreses dedicades al producte acabat i per l'altra a les empreses dedicades a la compra i comercialització de matèries primeres juntament amb les industrials dedicades a la transformació de la pell en semiacabada.

A causa de la transformació del sector de la confecció a Europa i el trasllat d'aquesta indústria cap a tercers països amb costos més econòmics, el Grup Colomer, ha enfocat la seva estratègia actual a concentrar la seva gestió dins la divisió de primeres matèries arribant actualment a operar amb les següents empreses:

Dos-cents anys d'història avalen la realitat actual del Grup Colomer

Colomer Grup

Ledexport Group
Pieles Quintana
Pells de Llobregat
Pieles del Segura
Adobinve

Codi ètic

El Codi Ètic de Colomer Leather Group reflecteix els valors i principis ètics amb els quals ha de basar-se l'activitat del Grup Colomer, així com les normes de conducta que han de regir l'actuació de tots els professionals del Grup.

El Codi Ètic resulta aplicable a totes les societats del Grup, així com a tots els seus professionals, amb independència de la seva ubicació geogràfica, posició jeràrquica o modalitat contractual. A més, en la mesura del possible, el Codi Ètic té la voluntat de ser extensible als tercers amb els quals es relaciona el Grup (com per exemple, clients i proveïdors).

En cas de tenir qualsevol dubte o pregunta en relació a la interpretació i/o aplicació del Codi Ètic, així com de qualsevol altra normativa interna relacionada amb el model de prevenció de delictes del Grup, podeu plantejar-la a través del Canal Ètic.

Així mateix, en cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic.

Amb l’objectiu de supervisar el compliment del Codi Ètic, s'ha creat un Comitè de Compliment. El Comitè de Compliment és responsable de rebre i tramitar les consultes i denúncies relatives al Codi Ètic, així com d'investigar les infraccions del mateix.

Descarregar PDF

En cas de tenir indicis o sospites sobre l'incompliment del Codi Ètic, s'espera que ho poseu en coneixement del Grup a través del Canal Ètic

Contacte

Adreça

Colomer Leather Group s.l.
C. Figueres, 12 
08500 Vic (Barcelona) 
Spain
41º 56' 32.88" N / 2º 15' 3.57" E

Telèfon / Fax

T +34 93 116 20 20 
F +34 93 883 48 00 

E-mail

info@colomerlg.com


    Colomer Leather Group